Adatvédelem

1. adatvédelem áttekintés

Általános megjegyzések

Az alábbi közlemények egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja ezt a weboldalt. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Adatgyűjtés ezen a weboldalon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?

Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségeiket a jelen adatvédelmi nyilatkozat “A felelős szervre vonatkozó információk” című részében találja.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Egyrészt az Ön adatait úgy gyűjtjük, hogy Ön megadja azokat nekünk. Ilyen lehet például egy kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adat.

Egyéb adatokat automatikusan vagy az Ön hozzájárulásával gyűjtenek informatikai rendszereink, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje). Ezeket az adatokat automatikusan gyűjtjük, amint Ön belép erre a weboldalra.

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Ön bármikor jogosult arra, hogy díjmentesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van ezen adatok helyesbítését vagy törlését is kérni. Ha Ön hozzájárulását adta az adatfeldolgozáshoz, akkor ezt a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor visszavonhatja. Bizonyos körülmények között joga van kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását is. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Ezzel és más, az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

A weboldal látogatása során az Ön böngészési szokásait statisztikailag elemezhetjük. Ezt főként úgynevezett elemzőprogramokkal végzik.

Az elemzési programokra vonatkozó részletes információk az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban találhatók.

2. tárhelyszolgáltatás

Alfahosting

Weboldalunkat az Alfahosting céggel üzemeltetjük. A szolgáltató az Alfahosting GmbH, Ankerstraße 3b, 06108 Halle (Saale) (a továbbiakban: Alfahosting) Amikor Ön meglátogatja weboldalunkat, az Alfahosting különböző naplófájlokat gyűjt, beleértve az Ön IP-címét.

A részletekért kérjük, olvassa el az Alfahosting adatvédelmi szabályzatát: https://alfahosting.de/datenschutz/.

Az Alfahosting használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. Jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy weboldalunk a lehető legmegbízhatóbban jelenjen meg. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítése céljából) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Munkavégzés

Megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

3 Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyekkel Ön személyesen azonosítható. Ez az adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és mire használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailben történő kommunikáció) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

Rob de Vet
Öreghegy Tanya 1
7458 Polány MAGYARORSZÁG

Telefon: +36 70 225 1533
E-mail: info@houseandbreakfast.eu

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek stb.) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Tárolási időszak

Hacsak a jelen adatvédelmi szabályzatban nem szerepel egy konkrétabb tárolási időszak, az Ön személyes adatai mindaddig nálunk maradnak, amíg az adatfeldolgozás célja meg nem szűnik. Ha Ön indokolt törlési kérelmet nyújt be, vagy visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, az adatait töröljük, kivéve, ha más, jogilag megengedett okunk van az Ön személyes adatainak tárolására (pl. adó- vagy kereskedelmi törvények szerinti megőrzési időszakok); ez utóbbi esetben az adatokat töröljük, amint ezek az okok megszűnnek.

Általános információk a weboldalon történő adatfeldolgozás jogalapjáról

Ha Ön hozzájárult az adatfeldolgozáshoz, személyes adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. a DSGVO vagy a 9. cikk (1) bek. 2 liter. a DSGVO, amennyiben az adatok különleges kategóriái a 9. cikk (1) bekezdése szerint. 1 DSGVO kerül feldolgozásra. A személyes adatok harmadik országokba történő továbbításához való kifejezett hozzájárulás esetén az adatfeldolgozásra a 49. cikk (1) bekezdése alapján is sor kerül. 1 liter. a GDPR. Ha Ön hozzájárult a sütik tárolásához vagy a végberendezésében lévő információkhoz való hozzáféréshez (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítésével), az adatfeldolgozás ezen felül a 25. § (1) bek. alapján történik. 1 TTDSG. A hozzájárulás bármikor visszavonható. Ha az Ön adataira szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához van szükség, az Ön adatait a 6. cikk (1) bekezdése alapján kezeljük. 1 liter. b GDPR. Ezen túlmenően, az Ön adatait feldolgozzuk, amennyiben ez szükséges egy jogi kötelezettség teljesítéséhez a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. c GDPR. Az adatfeldolgozásra jogos érdekünk alapján is sor kerülhet a 6. cikk (1) bekezdése alapján. 1 liter. f DSGVO kerül sor. Az egyes esetekre vonatkozó jogalapról a jelen adatvédelmi nyilatkozat következő bekezdései nyújtanak tájékoztatást.

Megjegyzés az USA-ba és más harmadik országokba történő adattovábbításról

Többek között az Egyesült Államokban vagy más harmadik országokban székhellyel rendelkező vállalatok eszközeit használjuk, amelyek az adatvédelmi törvények szerint nem biztonságosak. Amikor ezek az eszközök aktívak, az Ön személyes adatai továbbításra és feldolgozásra kerülhetnek ezekbe a harmadik országokba. Szeretnénk rámutatni, hogy ezekben az országokban nem garantálható az uniós adatvédelemhez hasonló szintű adatvédelem. Az amerikai vállalatok például kötelesek személyes adatokat átadni a biztonsági hatóságoknak anélkül, hogy Ön mint érintett jogi lépéseket tehetne ez ellen. Ezért nem zárható ki, hogy az amerikai hatóságok (pl. hírszerző szolgálatok) megfigyelési célból feldolgozzák, értékelik és tartósan tárolják az Ön amerikai szervereken található adatait. Nincs befolyásunk ezekre a feldolgozási tevékenységekre.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az adatgyűjtés elleni tiltakozás joga meghatározott esetekben és a közvetlen üzletszerzés ellen (GDPR 21. cikk).

HA AZ ADATFELDOLGOZÁS AZ ART. 6 ABS. 1 LIT. E VAGY F DSGVO, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON SZEMÉLYES ADATAINAK FELDOLGOZÁSA ELLEN AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL; EZ VONATKOZIK AZ E RENDELKEZÉSEKEN ALAPULÓ PROFILALKOTÁSRA IS. A FELDOLGOZÁS JOGALAPJA A JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZATBAN TALÁLHATÓ. HA ÖN TILTAKOZIK, A TOVÁBBIAKBAN NEM KEZELJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, KIVÉVE, HA BIZONYÍTANI TUDJUK, HOGY AZ ADATKEZELÉST OLYAN KÉNYSZERÍTŐ EREJŰ JOGOS OKOK INDOKOLJÁK, AMELYEK ELSŐBBSÉGET ÉLVEZNEK AZ ÖN ÉRDEKEIVEL, JOGAIVAL ÉS SZABADSÁGAIVAL SZEMBEN, VAGY AZ ADATKEZELÉS JOGI IGÉNYEK ELŐTERJESZTÉSÉHEZ, ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ VAGY VÉDELMÉHEZ SZÜKSÉGES (A DSGVO 21. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁBÓL DOLGOZZÁK FEL, ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY BÁRMIKOR TILTAKOZZON AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOK ILYEN CÉLÚ KEZELÉSE ELLEN; EZ VONATKOZIK A PROFILALKOTÁSRA IS, AMENNYIBEN AZ ILYEN KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSHEZ KAPCSOLÓDIK. HA ÖN TILTAKOZIK, SZEMÉLYES ADATAIT A TOVÁBBIAKBAN NEM HASZNÁLJUK FEL KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁRA (A NÉMET ADATVÉDELMI TÖRVÉNY 21. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE SZERINTI TILTAKOZÁS).

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

A GDPR megsértése esetén az érintettek jogorvoslattal élhetnek a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helyük, munkahelyük vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban. A jogorvoslathoz való jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatot.

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Tájékoztatás, törlés és helyesbítés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön bármikor jogosult arra, hogy ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatfeldolgozás céljáról, és adott esetben jogosult ezen adatok helyesbítésére vagy törlésére. Ezzel és bármely más, a személyes adatokkal kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását. E célból bármikor kapcsolatba léphet velünk. Az adatkezelés korlátozásához való jog a következő esetekben áll fenn:

  • Ha vitatja az Ön általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, általában időre van szükségünk ahhoz, hogy ezt ellenőrizzük. A felülvizsgálat időtartama alatt Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatai feldolgozásának korlátozását.
  • Ha személyes adatainak feldolgozása jogellenesen történt/történik, törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira, de Önnek szüksége van rájuk jogi igények érvényesítéséhez, védelméhez vagy érvényesítéséhez, akkor joga van kérni, hogy törlés helyett korlátozzák a személyes adatai feldolgozását.
  • Ha a 21. cikk (1) bekezdése alapján kifogást kíván benyújtani. 1 DSGVO értelmében egyensúlyt kell teremteni az Ön és a mi érdekeink között. Amíg nem állapították meg, hogy kinek az érdekei érvényesülnek, Ön jogosult kérni személyes adatai feldolgozásának korlátozását.

Ha Ön korlátozta személyes adatainak kezelését, akkor az ilyen adatok – a tároláson kívül – csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme, vagy az Európai Unió vagy valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhetők.

SSL vagy TLS titkosítás

Ez a webhely biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében SSL- vagy TLS-titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a “http://” helyett “https://” szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról.

Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

Tiltakozás a reklám e-mailek ellen

Ezúton tiltakozunk az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatoknak a nem kifejezetten kért reklám- és tájékoztató anyagok továbbítása céljából történő felhasználása ellen. Az oldalak üzemeltetői kifejezetten fenntartják a jogot, hogy jogi lépéseket tegyenek rekláminformációk kéretlen küldése esetén, például spam e-mailek formájában.

4. adatgyűjtés ezen a weboldalon

Sütik

Internetes oldalaink úgynevezett “sütiket” használnak. A sütik kis szöveges fájlok, és nem okoznak kárt a végberendezésben. Ezeket vagy ideiglenesen, a munkamenet időtartamára (munkamenet-sütik) vagy véglegesen (állandó sütik) tárolják az Ön végberendezésén. A munkamenet sütik a látogatás végén automatikusan törlődnek. Az állandó sütik mindaddig az Ön végberendezésén maradnak, amíg Ön maga nem törli őket, vagy amíg a webböngésző automatikusan nem törli őket.

Bizonyos esetekben harmadik féltől származó sütik is tárolódhatnak az Ön végberendezésén, amikor Ön belép a weboldalunkra (harmadik féltől származó sütik). Ezek lehetővé teszik számunkra vagy az Ön számára, hogy a harmadik fél vállalat bizonyos szolgáltatásait igénybe vehessük (pl. a fizetési szolgáltatások feldolgozásához szükséges cookie-k).

A sütiknek különböző funkciói vannak. Számos cookie technikailag szükséges, mivel a weboldal bizonyos funkciói nem működnének nélkülük (pl. a bevásárlókosár funkció vagy a videók megjelenítése). Más sütiket a felhasználói viselkedés értékelésére vagy reklámok megjelenítésére használnak.

Az elektronikus kommunikációs folyamat lebonyolításához, az Ön által kért bizonyos funkciók biztosításához (pl. a kosár funkcióhoz) vagy a weboldal optimalizálásához (pl. a webes közönség mérésére szolgáló cookie-k) szükséges cookie-kat (szükséges cookie-k) a 6. cikk (1) bekezdése alapján tároljuk. 1 liter. f DSGVO, kivéve, ha más jogalapot jelölnek meg. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a szolgáltatásainak technikailag hibamentes és optimalizált nyújtásához szükséges cookie-kat tárolja. Ha a cookie-k és hasonló felismerési technológiák tárolásához hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag e hozzájárulás alapján történik (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pont és TTDSG 25. cikk (1) bekezdés); a hozzájárulás bármikor visszavonható.

Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. A sütik kikapcsolása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

Ha a sütiket harmadik fél vállalatok vagy elemzési célokra használják, erről külön tájékoztatjuk Önt a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretében, és szükség esetén kérjük az Ön hozzájárulását.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép gazdaneve
  • A kiszolgálói kérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal.

Ezen adatok gyűjtése a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlokat rögzíteni kell.

Kapcsolatfelvételi űrlap

Ha Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül küld nekünk megkeresést, a megkeresési űrlapon megadott adatait, beleértve az ott megadott elérhetőségi adatokat is, a megkeresés feldolgozása céljából, valamint utólagos megkeresések esetén tároljuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a megkeresése feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Kérelem e-mailben, telefonon vagy faxon

Ha e-mailben, telefonon vagy faxon lép velünk kapcsolatba, az Ön megkeresését, beleértve az összes ebből származó személyes adatot (név, megkeresés), kérésének feldolgozása céljából tároljuk és feldolgozzuk. Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása nélkül nem adjuk tovább.

Ezen adatok feldolgozása a 6. cikk (1) bekezdésén alapul. 1 liter. b DSGVO, amennyiben az Ön kérése a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges. Minden más esetben az adatkezelés a hozzánk intézett megkeresések hatékony kezeléséhez fűződő jogos érdekünkön (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) vagy az Ön hozzájárulásán (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapul, ha ezt kérte; a hozzájárulás bármikor visszavonható.

A kapcsolattartási kéréseken keresztül elküldött adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja már nem szűnik meg (pl. miután befejeztük a kérése feldolgozását). A kötelező törvényi rendelkezések – különösen a törvényben előírt megőrzési időszakok – nem érintik.

Google Forms

Ezen a weboldalon integráltuk a Google Forms-t. A szolgáltató a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: Google).

A Google Forms lehetővé teszi számunkra, hogy online űrlapokat hozzunk létre a weboldalunk látogatóitól érkező üzenetek, kérések és egyéb adatok strukturált módon történő rögzítésére. Minden bejegyzést a Google szerverei dolgoznak fel. A Google Forms egy cookie-t tárol a böngészőjében, amely egy egyedi azonosítót (NID cookie) tartalmaz. Ez a süti különböző információkat tárol, például az Ön nyelvi beállításait.

A Google Forms használata jogos érdekünkön alapul, hogy az Ön kérését a lehető legfelhasználóbarátabb módon határozzuk meg (DSGVO 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az űrlapon megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza az adatok tárolásához adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg (pl. miután befejeztük az Ön kérésének feldolgozását). A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

További információért kérjük, tekintse meg a Google adatvédelmi irányelveit a https://policies.google.com/ weboldalon.

Munkavégzés

Megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

Google Naptár

Weboldalunkon lehetősége van időpontot egyeztetni velünk. A tervezéshez a Google Naptárat használjuk. A szolgáltató a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban “Google”).

Időpontfoglalás céljából adja meg a kért adatokat és a kívánt időpontot a megadott maszkban. A megadott adatokat a találkozó tervezéséhez, végrehajtásához és szükség esetén nyomon követéséhez használják fel. Az időpontadatokat a Google Calendar szerverein tároljuk, amelynek adatvédelmi szabályzatát itt tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy.

Az Ön által megadott adatok mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön nem kéri azok törlését, nem vonja vissza a tároláshoz adott hozzájárulását, vagy amíg az adatok tárolásának célja nem szűnik meg. A kötelező jogi rendelkezések – különösen a megőrzési időszakok – nem változnak.

Az adatfeldolgozás jogalapja a 6. cikk (1) bek. 1 liter. f GDPR. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke, hogy a lehető legegyszerűbbé tegye az érdeklődőkkel és ügyfelekkel való találkozóegyeztetést. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében a cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. az eszköz ujjlenyomatának rögzítése céljából) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

Az USA-ba történő adattovábbítás az EU Bizottságának szabványos szerződéses záradékai alapján történik. Részletek itt találhatók: https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html és itt https://cloud.google.com/terms/sccs.

Munkavégzés

Megrendelés-feldolgozási szerződést (AVV) kötöttünk a fent említett szolgáltatóval. Ez egy adatvédelmi törvény által előírt szerződés, amely biztosítja, hogy ez a vállalat csak a mi utasításainknak megfelelően és a DSGVO-nak megfelelően dolgozza fel a weboldalunk látogatóinak személyes adatait.

5. elemzési eszközök és reklám

WP statisztikák

Ez a weboldal a WP Statistics elemző eszközt használja a látogatói forgalom statisztikai értékelésére.
A szolgáltató a Veronalabs, ARENCO Tower, 27th Floor, Dubai Media City, Dubai, Dubai, Dubai 23816, UAE(https://veronalabs.com).

A WP Statistics lehetővé teszi számunkra, hogy elemezzük weboldalunk használatát. A WP Statistics naplófájlokat gyűjt (IP-cím, hivatkozó, használt böngésző, a felhasználó eredete, használt keresőmotor) és a weboldal látogatóinak az oldalon végzett műveleteit (pl. kattintások és megtekintések).

A WP Statistics segítségével gyűjtött adatokat kizárólag a saját szerverünkön tároljuk.

Az elemzési eszköz használata a 6. cikk (6) bekezdésén alapul. 1 liter. f GDPR. Jogos érdekünk fűződik a felhasználói viselkedés anonimizált elemzéséhez, hogy optimalizáljuk weboldalunkat és hirdetéseinket. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

IP anonimizálás

A WP Statistics-ot anonimizált IP-vel használjuk. Az Ön IP-címét lerövidítik, így az már nem rendelhető közvetlenül Önhöz.

6. bővítmények és eszközök

YouTube fokozott adatvédelemmel

Ez a weboldal a YouTube-ról származó videókat ágyaz be. Az oldalak üzemeltetője a Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

A YouTube-ot kiterjesztett adatvédelmi módban használjuk. A YouTube szerint ez a mód azt jelenti, hogy a YouTube nem tárol semmilyen információt a weboldal látogatóiról a videó megtekintése előtt. A kiterjesztett adatvédelmi mód azonban nem feltétlenül zárja ki az adatoknak a YouTube-partnerek számára történő továbbítását. Így a YouTube – függetlenül attól, hogy Ön megnéz-e egy videót – kapcsolatot létesít a Google DoubleClick hálózatával.

Amint elindít egy YouTube-videót ezen a weboldalon, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. Ez azt jelenti a YouTube szerver számára, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha Ön bejelentkezett a YouTube-fiókjába, lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészési viselkedését közvetlenül a személyes profiljához kapcsolja. Ezt megakadályozhatja, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

Ezen túlmenően a YouTube a videó elindítása után különböző sütiket tárolhat az Ön végkészülékén, vagy hasonló felismerési technológiákat (pl. eszköz-ujjlenyomat) használhat. Ily módon a YouTube információt kaphat a weboldal látogatóiról. Ezeket az információkat többek között videostatisztikák gyűjtésére, a felhasználói élmény javítására és a csalási kísérletek megelőzésére használjuk.

Szükség esetén a YouTube-videó elindítása után további adatfeldolgozási műveletek indulhatnak el, amelyekre nincs ráhatásunk.

A YouTube-ot online ajánlataink vonzó bemutatása érdekében használjuk. Ez jogos érdeknek minősül a 6. cikk (1) bekezdése értelmében. 1 liter. f GDPR. Ha megfelelő hozzájárulást kértek, a feldolgozás kizárólag a 6. cikk (1) bekezdése alapján történik. 1 liter. a DSGVO és a 25. § (1) bek. 1 TTDSG, amennyiben a hozzájárulás a TTDSG értelmében cookie-k tárolására vagy a felhasználó végberendezésében lévő információkhoz való hozzáférésre (pl. eszköz-ujjlenyomatvétel) vonatkozik. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

A YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen találja: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. e-kereskedelem és fizetési szolgáltatók

Ügyfél- és szerződéses adatok feldolgozása

Személyes ügyfél- és szerződéses adatokat gyűjtünk, feldolgozunk és használunk fel szerződéses kapcsolataink létrehozása, tartalmi felépítése és módosítása céljából. A weboldal használatára vonatkozó személyes adatokat (használati adatok) csak annyiban gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a felhasználó igénybe tudja venni a szolgáltatást, vagy hogy díjat számítson fel érte. Ennek jogalapja a 6. cikk (1) bekezdése. 1 liter. b GDPR.

Az összegyűjtött ügyféladatokat a megrendelés teljesítése vagy az üzleti kapcsolat megszűnése után, valamint a meglévő jogi megőrzési időszakok lejárta után töröljük. A jogszabályban előírt megőrzési időszakok változatlanok maradnak.